800POD

– Timer OFF delay
– Dải thời gian: 180 giây
– Ngõ ra: 2 cặp tiếp điểm NO / NC
– Nguồn cấp: 110 ~ 240V AC / DC

800SQ-A

– Timer ON delay, Interval
– Dải thời gian: 3 / 10 / 30 / 60 giây
3 / 10 / 30 / 60 phút
– Ngõ ra: 1 cặp tiếp điểm NO/5A, NC/3A @ 250V AC
– Nguồn cấp: 240V AC (50/60 Hz)

800XC

– Timer hoạt động theo chu kỳ, bắt đầu ON hoặc OFF
– Dải thời gian: 1 ~ 10 giây, 1 ~ 10 phút, 1 ~ 10 giờ
– Ngõ ra: 1 cặp tiếp điểm NO / NC
– Nguồn cấp: 24 & 240V AC (50/60Hz)

800SD-2

– Timer khởi động Sao – Tam giác
– Dải thời gian: 3 ~ 30 giây, 6 ~ 60 giây
– Thời gian chuyển từ Sao qua Tam giác 50/100ms
– Ngõ ra: 1 cặp NO / 5A, NC / 3A @ 250V AC cho sao
1 cặp NO / 5A, NC / 3A @ 250V AC cho tam giác
– Nguồn cấp: 230V AC (50/60 Hz)

600ST-240 – 600ST-24

– Timer ON delay
– Dải thời gian:
0.1 ~ 1 giây, 0.3 ~ 3 giây, 1 ~ 10 giây, 3 ~ 30 giây
0.1 ~ 1 phút, 0.3 ~ 3 phút, 1 ~ 10 phút, 3 ~ 30 phút
0.1 ~ 1 giờ, 0.3 ~ 3 giờ
– Ngõ ra: 1 cặp tiếp điểm NO / 5A, NC / 3A @ 250V AC
– Nguồn cấp:
240V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600ST-240)
110V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600ST-110)
24V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600ST-24)

600XU

– Timer ON delay, Interval, , Repeat cyclic equal OFF
firs, Repeat cyclic equal ON firs, Pulse output 500ms
fixed.
– Dải thời gian:
0.1 ~ 1 giây, 0.3 ~ 3 giây, 1 ~ 10 giây, 3 ~ 30 giây
0.1 ~ 1 phút, 0.3 ~ 3 phút, 1 ~ 10 phút, 3 ~ 30 phút
0.1 ~ 1 giờ, 0.3 ~ 3 giờ
– Ngõ ra: 2 cặp tiếp điểm NO / 5A, NC / 3A @ 250V AC
– Nguồn cấp: 20 ~ 240V AC (50/60 Hz)

600SD -2-230 – 600SD-2-110

– Timer khởi động Sao – Tam giác.
– Dải thời gian: 3 ~ 30 giây, 6 ~ 60 giây
– Thời gian chuyển từ Sao qua Tam giác 50/100ms
– Ngõ ra:
1 cặp tiếp điểm NO / 5A, NC / 3A @ 250V AC cho sao.
1 cặp tiếp điểm NO / 5A, NC / 3A @ 250V AC cho tam
giác
– Nguồn cấp:
230V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600SD-2-230)
110V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600SD-2-110)

600DT

– Timer đa chức năng hiển thị màn hình LCD
– Các chức năng: On delay, Interval, Asymmetrical
cyclic OFF first, Asymmetrical cyclic ON first, Repeat
cyclic equal OFF first, Repeat cyclic equal ON first,
Pulse output, Delay on break, Delay on make/Delay on
break, Interval after break, Single shot, Retriggerable
Single shot, Latching relay, Delay on make with Totalise,
Interval with Totalise
– Dải thời gian đa dạng:
0 ~ 99.9 giây / phút / giờ ; 0 ~ 999 giây / phút / giờ
0 ~ 9:59 phút:giây ; 0 ~ 9:59 giờ:phút
– Ngõ ra: 1 C/O 8A @ 250V AC
– Nguồn cấp: 20 ~ 240V AC/DC

TS2M1-1-16A-230V

Timer Switch hiển thị màn hìnhLCD
– Các chỉ báo: Auto/ Manual, Holiday, Relay status,
Day of week, Programming mode.
– Chu kì chạy: 1 tuần.
– Tổng chương trình trong tuần: 50 bước ON, 50
bước OFF.
– Số ngày lễ: 16 ngày.
– Ngõ ra: 1 C/O 16A @ 250V AC
– Nguồn cấp: 20 ~ 240V AC/DC

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “BỘ ĐỊNH THỜI GIAN”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *