GỐI ĐỠ BUS BAR – LOẠI SM

SM-25 Gối đỡ SM-25 H25 x D30 mm – M6 Cái 10 cái /hộp
SM-30 Gối đỡ SM-30 H30 x D32 mm – M8 Cái 10 cái /hộp
SM-35 Gối đỡ SM-35 H35 x D32 mm – M8 Cái 10 cái /hộp
SM-40 Gối đỡ SM-40 H40 x D40 mm – M8 Cái 10 cái /hộp
SM-51 Gối đỡ SM-51 H51 x D36 mm – M8 Cái 10 cái /hộp
SM-76 Gối đỡ SM-76 H76 x D50 mm – M10 Cái 10 cái /hộp

GỐI ĐỠ BUS BAR BẬC THANG – LOẠI CT2 & CT4

CT2-25 Gối đỡ CT2-25 2 cực x 25 mm – M6 Cái 2 cái/bọc
CT4-20 Gối đỡ CT4-20 4 cực x 20 mm – M8 Cái 2 cái/bọc
CT4-30 Gối đỡ CT4-30 4 cực x 30 mm – M8 Cái 2 cái/bọc
CT4-40 Gối đỡ CT4-40 4 cực x 40 mm – M8 Cái 2 cái/bọc
CT4-50 Gối đỡ CT4-50 4 cực x 50 mm – M10 Cái 2 cái/bọc

THANH ĐỠ BUS BAR – LOẠI EL

EL-130 Thanh đỡ EL-130: 1 cực , 2 mặt rãnh.Mặt A : 4 rãnh 11 mm , Mặt B : 3 rãnh 6 mm

EL-180 Thanh đỡ EL-180: 3 cực , 1 mặt rãnh.3 rãnh đơn 6 mm

EL-210 Thanh đỡ EL-210: 3 cực , 1 mặt rãnh.3 rãnh đơn 11 mm

EL-270 Thanh đỡ EL-270: 3 cực , 2 mặt rãnh.Mặt A : 3 rãnh kép 11 mmMặt B : 3 rãnh ba 6 mm

EL-295 Thanh đỡ EL-295: 4 cực , 2 mặt rãnh.Mặt A: 4 rãnh đơn 11 mm, Mặt B : 4 rãnh đơn 6 mm

EL-409 Thanh đỡ EL-409:4 cực , 2 mặt rãnh.Mặt A : 4 rãnh kép 11 mmMặt B : 4 rãnh kép 6 mm

THANH ĐỒNG NỐI ĐẤT

E9604 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 4P, 1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm: 10 thanh/bọc

E9606 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 6P, 1 l lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm

E9608 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 8P 1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm

E9610 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 10P, 1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm

E9612 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 12P, 1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm

E9618 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 18P 1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm

E9620 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 20P 1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm

E9624 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 24P 1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm

E9630 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 30P 1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm

E9636 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 36P 1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm

E12812 Thanh đồng 12*8mm – Max. 160A – 12P 1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm

E12818 Thanh đồng 12*8mm – Max. 160A – 18P 1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm

E12820 Thanh đồng 12*8mm – Max. 160A – 20P 1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm

E12824 Thanh đồng 12*8mm – Max. 160A – 24P 1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm

E12830 Thanh đồng 12*8mm – Max. 160A – 30P 1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm

E12836 Thanh đồng 12*8mm – Max. 160A – 36P1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm

GỒI ĐỠ THANH ĐỒNG NỐI ĐẤT

IS9*6 Gối đỡ thanh đồng 9*6 mm

IS12*8 Gối đỡ thanh đồng 12*8 mm

 

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “GỐI ĐỠ BUS BAR”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *