BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG

Liên hệ

MCT 50/5A; CL. 3; 5VA

MCT 75/5A; CL. 3; 5VA

MCT 100/5A; CL. 1; 5VA

MCT 150/5A; CL. 1; 5VA

MCT 200/5A; CL. 1; 5VA

MCT 250/5A; CL. 1; 5VA

MCT 300/5A; CL. 1; 5VA

MCT 400/5A; CL. 1; 5VA

MCT 500/5A; CL. 1; 5VA

MCT 600/5A; CL. 1; 5VA

MCT 800/5A; CL. 1; 15VA

MCT 1.000/5A; CL. 1; 15VA

MCT 1.200/5A; CL. 1; 15VA

MCT 1.600/5A; CL. 1; 15VA

MCT 2.000/5A; CL. 1; 15VA

MCT 2.500/5A; CL. 1; 15VA

MCT 3.000/5A; CL. 1; 15VA

MCT 4.000/5A; CL. 1; 15VA

MCT 5.000/5A; CL. 1; 15VA

MCT 6.000/5A; CL. 1; 15VA

MCT 10.000/5A; CL. 1; 15VA

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “BIẾN DÒNG ĐO LƯỜNG”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.