800POD

– Timer OFF delay
– Dải thời gian: 180 giây
– Ngõ ra: 2 cặp tiếp điểm NO / NC
– Nguồn cấp: 110 ~ 240V AC / DC

800SQ-A

– Timer ON delay, Interval
– Dải thời gian: 3 / 10 / 30 / 60 giây
3 / 10 / 30 / 60 phút
– Ngõ ra: 1 cặp tiếp điểm NO/5A, NC/3A @ 250V AC
– Nguồn cấp: 240V AC (50/60 Hz)

800XC

– Timer hoạt động theo chu kỳ, bắt đầu ON hoặc OFF
– Dải thời gian: 1 ~ 10 giây, 1 ~ 10 phút, 1 ~ 10 giờ
– Ngõ ra: 1 cặp tiếp điểm NO / NC
– Nguồn cấp: 24 & 240V AC (50/60Hz)

800SD-2

– Timer khởi động Sao – Tam giác
– Dải thời gian: 3 ~ 30 giây, 6 ~ 60 giây
– Thời gian chuyển từ Sao qua Tam giác 50/100ms
– Ngõ ra: 1 cặp NO / 5A, NC / 3A @ 250V AC cho sao
1 cặp NO / 5A, NC / 3A @ 250V AC cho tam giác
– Nguồn cấp: 230V AC (50/60 Hz)

600ST-240 – 600ST-24

– Timer ON delay
– Dải thời gian:
0.1 ~ 1 giây, 0.3 ~ 3 giây, 1 ~ 10 giây, 3 ~ 30 giây
0.1 ~ 1 phút, 0.3 ~ 3 phút, 1 ~ 10 phút, 3 ~ 30 phút
0.1 ~ 1 giờ, 0.3 ~ 3 giờ
– Ngõ ra: 1 cặp tiếp điểm NO / 5A, NC / 3A @ 250V AC
– Nguồn cấp:
240V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600ST-240)
110V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600ST-110)
24V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600ST-24)

600XU

– Timer ON delay, Interval, , Repeat cyclic equal OFF
firs, Repeat cyclic equal ON firs, Pulse output 500ms
fixed.
– Dải thời gian:
0.1 ~ 1 giây, 0.3 ~ 3 giây, 1 ~ 10 giây, 3 ~ 30 giây
0.1 ~ 1 phút, 0.3 ~ 3 phút, 1 ~ 10 phút, 3 ~ 30 phút
0.1 ~ 1 giờ, 0.3 ~ 3 giờ
– Ngõ ra: 2 cặp tiếp điểm NO / 5A, NC / 3A @ 250V AC
– Nguồn cấp: 20 ~ 240V AC (50/60 Hz)

600SD -2-230 – 600SD-2-110

– Timer khởi động Sao – Tam giác.
– Dải thời gian: 3 ~ 30 giây, 6 ~ 60 giây
– Thời gian chuyển từ Sao qua Tam giác 50/100ms
– Ngõ ra:
1 cặp tiếp điểm NO / 5A, NC / 3A @ 250V AC cho sao.
1 cặp tiếp điểm NO / 5A, NC / 3A @ 250V AC cho tam
giác
– Nguồn cấp:
230V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600SD-2-230)
110V AC (50/60 Hz) (dùng cho 600SD-2-110)

600DT

– Timer đa chức năng hiển thị màn hình LCD
– Các chức năng: On delay, Interval, Asymmetrical
cyclic OFF first, Asymmetrical cyclic ON first, Repeat
cyclic equal OFF first, Repeat cyclic equal ON first,
Pulse output, Delay on break, Delay on make/Delay on
break, Interval after break, Single shot, Retriggerable
Single shot, Latching relay, Delay on make with Totalise,
Interval with Totalise
– Dải thời gian đa dạng:
0 ~ 99.9 giây / phút / giờ ; 0 ~ 999 giây / phút / giờ
0 ~ 9:59 phút:giây ; 0 ~ 9:59 giờ:phút
– Ngõ ra: 1 C/O 8A @ 250V AC
– Nguồn cấp: 20 ~ 240V AC/DC

TS2M1-1-16A-230V

Timer Switch hiển thị màn hìnhLCD
– Các chỉ báo: Auto/ Manual, Holiday, Relay status,
Day of week, Programming mode.
– Chu kì chạy: 1 tuần.
– Tổng chương trình trong tuần: 50 bước ON, 50
bước OFF.
– Số ngày lễ: 16 ngày.
– Ngõ ra: 1 C/O 16A @ 250V AC
– Nguồn cấp: 20 ~ 240V AC/DC

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “BỘ ĐỊNH THỜI GIAN”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.