GỐI ĐỠ BUS BAR – LOẠI SM

SM-25 Gối đỡ SM-25 H25 x D30 mm – M6 Cái 10 cái /hộp
SM-30 Gối đỡ SM-30 H30 x D32 mm – M8 Cái 10 cái /hộp
SM-35 Gối đỡ SM-35 H35 x D32 mm – M8 Cái 10 cái /hộp
SM-40 Gối đỡ SM-40 H40 x D40 mm – M8 Cái 10 cái /hộp
SM-51 Gối đỡ SM-51 H51 x D36 mm – M8 Cái 10 cái /hộp
SM-76 Gối đỡ SM-76 H76 x D50 mm – M10 Cái 10 cái /hộp

GỐI ĐỠ BUS BAR BẬC THANG – LOẠI CT2 & CT4

CT2-25 Gối đỡ CT2-25 2 cực x 25 mm – M6 Cái 2 cái/bọc
CT4-20 Gối đỡ CT4-20 4 cực x 20 mm – M8 Cái 2 cái/bọc
CT4-30 Gối đỡ CT4-30 4 cực x 30 mm – M8 Cái 2 cái/bọc
CT4-40 Gối đỡ CT4-40 4 cực x 40 mm – M8 Cái 2 cái/bọc
CT4-50 Gối đỡ CT4-50 4 cực x 50 mm – M10 Cái 2 cái/bọc

THANH ĐỠ BUS BAR – LOẠI EL

EL-130 Thanh đỡ EL-130: 1 cực , 2 mặt rãnh.Mặt A : 4 rãnh 11 mm , Mặt B : 3 rãnh 6 mm

EL-180 Thanh đỡ EL-180: 3 cực , 1 mặt rãnh.3 rãnh đơn 6 mm

EL-210 Thanh đỡ EL-210: 3 cực , 1 mặt rãnh.3 rãnh đơn 11 mm

EL-270 Thanh đỡ EL-270: 3 cực , 2 mặt rãnh.Mặt A : 3 rãnh kép 11 mmMặt B : 3 rãnh ba 6 mm

EL-295 Thanh đỡ EL-295: 4 cực , 2 mặt rãnh.Mặt A: 4 rãnh đơn 11 mm, Mặt B : 4 rãnh đơn 6 mm

EL-409 Thanh đỡ EL-409:4 cực , 2 mặt rãnh.Mặt A : 4 rãnh kép 11 mmMặt B : 4 rãnh kép 6 mm

THANH ĐỒNG NỐI ĐẤT

E9604 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 4P, 1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm: 10 thanh/bọc

E9606 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 6P, 1 l lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm

E9608 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 8P 1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm

E9610 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 10P, 1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm

E9612 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 12P, 1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm

E9618 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 18P 1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm

E9620 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 20P 1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm

E9624 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 24P 1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm

E9630 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 30P 1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm

E9636 Thanh đồng 9*6mm – Max. 125A – 36P 1 lổ 6mm + các lỗ còn lại 5mm

E12812 Thanh đồng 12*8mm – Max. 160A – 12P 1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm

E12818 Thanh đồng 12*8mm – Max. 160A – 18P 1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm

E12820 Thanh đồng 12*8mm – Max. 160A – 20P 1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm

E12824 Thanh đồng 12*8mm – Max. 160A – 24P 1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm

E12830 Thanh đồng 12*8mm – Max. 160A – 30P 1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm

E12836 Thanh đồng 12*8mm – Max. 160A – 36P1 lổ 7mm + các lỗ còn lại 6mm

GỒI ĐỠ THANH ĐỒNG NỐI ĐẤT

IS9*6 Gối đỡ thanh đồng 9*6 mm

IS12*8 Gối đỡ thanh đồng 12*8 mm

 

 

 

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “GỐI ĐỠ BUS BAR”

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.